Mikä on TTY-Piiri? | TTY-Piiri

Mikä on TTY-Piiri?

TTY-Piiri on sosiaalisen median ympäristö Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) opiskelijoille ja henkilökunnalle. Piirin toiminnan perustana ovat käyttäjien perustamat ryhmät, joissa voi jakaa sisältöjä ja olla yhteydessä ryhmän muihin jäseniin esim. keskustelemalla ja chattailemalla. Kuka tahansa voi TTY:n tunnuksilla kirjautua Piiriin ja luoda ryhmiä omiin tarpeisiinsa tai liittyä itseään kiinnostaviin avoimiin ryhmiin. Esimerkkejä mahdollisista käyttötarkoituksista on mm. opetuskäyttö, ryhmätöiden tekeminen, vapaa-ajan harrastustoiminta, virkistystoiminnan suunnittelu, alumniyhteistyö…

TTY-Piiriin perustetuissa ryhmissä voi

  • luoda ja jakaa sisältöjä kuten wikisivuja, juttuja eli blogiviestejä, uutisia ja tapahtumia
  • perustaa ryhmään aliryhmiä
  • osallistua keskusteluun ryhmän eri foorumeilla sekä aloittaa uusia keskusteluita
  • kysyä nimettömiä kysymyksiä (vastaajan nimi näkyy)
  • chattailla ryhmän chatissa
  • jakaa tiedostoja

Ryhmät voivat olla:

  • yksityisiä, jolloin ryhmän sisällötkin ovat oletuksena yksityisiä ja näkyvissä vain ryhmän jäsenille
  • julkisia, jolloin ryhmän sisällötkin ovat oletuksena julkisia

Kummassakin tapauksessa sisällön julkaisija voi aina tapauskohtaisesti määritellä sisällön joko julkiseksi tai yksityiseksi.

Piirin visualisointityökalun avulla lokitietoihin tallennetun datan pohjalta luodaan ryhmäkohtaisia visualisointeja ryhmän toiminnasta. Visualisoinnit ovat nähtävillä kaikille ryhmän jäsenille.

Piiriä on kehitetty osana Campus Conexus -projektia (2009 -2014). Projektin rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Campus Conexus-projektin tavoitteena on ollut ehkäistä korkeakoulun opiskelijoiden syrjäytymistä sekä edistää yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä korkeakouluopinnoissa. Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitoksella toimivan Intelligent Information Systems Laboratory (IISLab) on vastannut opiskelijoiden verkostoitumista ja vuorovaikutusta tukevan sosiaalisen median palvelun sekä opiskelijoiden toimintaa näkyväksi tekevien visualisointien tutkimus- ja kehitystyöstä.

Campus Conexus

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013

 

Euroopan Unioni, Euroopan Sosiaalirahasto