Ohjelmallinen sisällönhallinta 2015 | TTY-Piiri

Ohjelmallinen sisällönhallinta 2015

Ohjelmallinen sisällönhallinta luennoidaan toisen kerran keväällä 2015 tiistaisin kello 14-16 Sähkötalon salissa S1 ja keskiviikkoisin 14-15 Sähkötalon salissa SJ204.

Opintojakson kevään 2015 toteutuskerta rakentuu tämän ryhmän ympärille. Ohjelmallinen sisällönhallinta kokoaa yhteen opintojaksot Hypermediajärjestelmät ja Hypermedian ohjelmointi. Alan kehitys etenee juuri erityisen huimaa tahtia, joten sisältöjä päivitetään vuosittain. Myös opintojakson toteutustapaa kehitetään jatkuvasti.

 

Liity ryhmän jäseneksi mikäli olet kiinnostunut opintojakson suorittamisesta tai aihepiiristä yleisemmin! 

Opintojakson osaamistavoitteet opinto-oppaassa:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää hypermedia-, sisällönhallinta- ja -julkaisujärjestelmien ydinkäsitteet sekä järjestelmien keskeiset toimintaperiaatteet. Hän osaa analysoida järjestelmien piirteitä ja arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opiskelija tuntee järjestelmien arkkitehtuurin periaatteet ja keskeisen toiminnallisuuden. Lisäksi opiskelija hallitsee järjestelmien käyttöönottoa ja konfigurointia sekä osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen ohjelmallisen sisällönhallintajärjestelmän.

Group content

Wiki page
2 years 5 months ago
Blog message
3 years 1 day ago
Blog message
3 years 3 days ago
Wiki page
3 years 5 months ago
Wiki page
3 years 8 months ago
Blog message
3 years 8 months ago

Group questions

Updated: 3 years 9 months ago (1 answers)
Updated: 3 years 11 months ago (1 answers)