Luentopäiväkirja | TTY-Piiri

Luentopäiväkirja

Kevään 2016 toteutus noudattelee vuoden 2015 toteutuskertaa. Alan dynaamisuudesta johtuen sisältöjä ja toteutustapaa kuitenkin kehitetään jatkuvasti.

Luentoviikko 4.6 (viikko 16): Yhteenveto ja suuntaa tulevalle

Keskiviikkona tehdään katsaus tulevaisuuteen: mitkä taidot täydentävät kevään aikana opittua? Torstaina vedetään yhteen kevään keskeiset sisällöt ja katsastetaan esimerkkitentti.  

Luentoviikko 4.6 (viikko 16): Teemakimara: Käytön seuranta ja mukautuvat järjestelmät

Esitys hypertekstinä ja pelkistettynä versiona.

Käytön seurannan periaatteet ja toteuttaminen. Käyttödatan kerääminen. Lean startup. Kontekstin aistiminen. Kohti mukautuvia ominaisuuksia. Lähestymistapoja mukautuvuuteen (laiteriippumattomuus, saavutettavuus, kansainvälistäminen & kotoistaminen, personointi, suosittelijajärjestelmät), mukautuva hypermedia, mitä mukautetaan?, käyttäjän mallintaminen, hajautetut käyttäjäprofiilit. Koodiklinikalla esimerkkejä kontekstin tunnistamisesta: luentokalvot$_SERVERHTTP_REFERERsijainti, HTML5 ja uudet mahdollisuudet.

Ajankohtaisia uutisartikkeleita:

Luentoviikko 4.5 (viikko 15): Vierailuluento torstaina

Jussi Kaijalainen: Webapplikaatiokehyksen käyttö nopeiden prototyyppien kehittämiseen

Jukan työmatkailu jatkuu keskiviikkona. Torstain Koodiklinikalla Jussi Kaijalainen esittelee nopean kehittämisen periaatteita Angular2-, React- ja AmberJS-kehyksilllä.   

Luentoviikko 4.4 (viikko 14): Ei luentoja

Jukka on työmatkalla, joten viikon luennot jäävät väliin.

Luentoviikko 4.3 (viikko 13): Sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmät & Vierailu

Muistathan: kuluvan luentoviikon torstaina 31.3. 14-16 järjestetään Tervetuloa Digipalvelutehtaalle! -vierailuluento. Huomio poikkeuksellinen aika ja sijainti Kampusklubilla.

Esitys PDF-muodossa.

Sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmien toiminnallisuus. Data, informaatio ja sisältö. Ja niin edelleen, ks. esitys. Käytäntöjä: säännölliset lausekkeet (ks. luentomateriaaliamarkdown-demo) ja esimerkkejä syötteen tarkastamisesta.

Pääsiäistauko (viikko 12): ei luentoja

Luentoviikko 4.2 (viikko 11): AngularJS-koulutus

Keskiviikkona on vuorossa Bitwisen järjestämä AngularJS ja single page -sovellukset -koulutus. Koodiklinikalla käydään läpi esimerkkejä visualisointien ja analytiikkakojelautojen (dashboard) toteuttamisesta, ks. dashboard-demo.

Luentoviikko 4.1. (viikko 10): Koostepalvelut

Esitys hypertekstinä ja pelkistettynä versiona.

Kohti hajautettua Web-hypermediaa, yhdistetty (julkinen) data, johdanto koostepalveluihin, käsitteistä (mash-up, survos, muusaus, fuusaus), koostamisen tasot, informaation visualisointi ja koostepalvelut, eräs koostepalvelu ja sen toteutus. Koodiklinikalla demo Ruby on Rails -kehitystyöstä Heroku-alustalla. 

Tenttiviikko (viikko 9): ei luentoja

Luentoviikko 3.7 (viikko 8): Verkkopalvelun arkkitehtuuri ja yleinen toiminnallisuus

Esitys hypertekstinä ja pelkistettynä versiona.

Harjoitustyöohje on julkaistu.

Asiakas-palvelin -malli vs. kolmikerrosmalli, verkkopalvelun keskeinen toiminnallisuus (pääsynhallinta, käyttäjän tunnistaminen, käyttöoikeuksien hallinta), lomakkeet (ks. lomake-elementitehdottava) istuntojen hallinta (evästeet), esimerkkejä (ks. http-perusautentikointiistunto), verkkopalvelun tietoturva, verkkopalvelujen yleisiä ominaisuuksia, uudelleenkäytettävyys ja verkkopalvelun toteuttaminen, katsaus Wordpress-järjestelmään (ks. asennusohjeThe Loop), esimerkkejä verkkopalvelujen toiminnallisuudesta. Koodiklinikalla vuorossa Node.js-demo

Linkkejä ja lisätietoa:

Luentoviikko 3.6 (viikko 7): ei luentoja

Viikon luennot ja Koodiklinikka jäivät väliin Jukan työesteiden takia.

Luentoviikko 3.5 (viikko 6): Tiedon koostaminen ja hallinta

Viikon aineisto wikisivuna.

Aiheet: Raapijat, ryömijät ja rajapinnat esimerkkien kautta. Tiedon tallentaminen ja hallinta: MongoDB. Keskiviikon Koodiklinikalla käydään läpi esimerkki Twitter-datan keräämisestä ja analyysistä.

Luentoviikko 3.4 (viikko 5): Iso kuva

Viikon aineisto wikisivuna.

Aiheet: Webin arkkitehtuuri. Resurssi, representaatio ja URI-tunniste. Web-arkkitehtuurin muutos. Kohti REST-mallia.

Luentoviikko 3.3 (viikko 4): Käytännöt ja katsaus ohjelmallisen sisällönhallinnan nykytilaan

Toteutuskerran avausluento järjestetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 kello 14.15 salissa SJ204.

Esitys hypertekstinä ja pelkistettynä versiona.

Aiheet: Opintojakson esittely ja suorittamisen käytännöt. Koodiklinikalla katselmoidaan ohjelmallisen sisällönhallinna tilaa vuonna 2016.