Rekisteriseloste | TTY-Piiri

Rekisteriseloste

1. Rekisterin-pitäjä

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Matematiikan laitos ja IISLab (Intelligent Information Systems Laboratory)

Korkeakoulunkatu 10, PL 553, 33720 Tampere
Puh. 03 311 511

 

2. Rekisteri-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Teemu Mäkelä
teemu.makela@tut.fi

Korkeakoulunkatu 10, PL 553, 33720 Tampere
Puh. 03 311 511

 

3. Rekisterin nimi

TTY-Piiri -verkkopalvelun käyttäjärekisteri

 

4. Henkilö-tietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

TTY-Piiri -verkkopalveluun rekisteröityminen on vapaaehtoista. Rekisterin käyttötarkoituksena on käyttäjien vapaaehtoisella suostumuksella tapahtuva TTY-Piiri -verkkopalvelun sekä siihen kuuluviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Henkilötietoja kerätään ensinnäkin TTY-Piiri -verkkopalvelun käyttäjätunnusten ylläpitämiseksi. Kaikkia käyttäjästä kerättäviä tietoja käytetään edistämään henkilöiden TTY-Piiri -verkkopalvelussa tapahtuvaa opintoja tukevaa sosiaalista verkostoitumista.

TTY-Piiri -verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä koottuja tietoja kuten myös itse verkkopalvelun käytön lokitietoja käytetään TTY-Piiri -verkkopalvelun kehittämistyössä ja siihen liittyvässä tutkimuksessa.

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta verkkopalvelun ylläpitäjien tai tutkimusryhmän ulkopuolisille henkilöille.

Tutkimuksessa käytettävästä aineistosta poistetaan henkilöä yksilöivä informaatio kuten opiskelijanumero tms. ennen aineiston käsittelyä.

Käyttäjä voidaan yksilöidä sähköpostiosoitteen perusteella.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Pakolliset tiedot:

 1. Käyttäjätunnus
 2. Sähköpostiosoite järjestelmän käyttöön
 3. Etu- ja sukunimi
 4. Salasana

Vapaaehtoiset tiedot:

 1. Profiilikuva
 2. Syntymäaika
 3. Opintojen aloittamisvuosi
 4. Koulutusohjelma
 5. Parisuhdestatus
 6. Sukupuoli
 7. Yleinen kuvaus itsestä
 8. Asuinpaikka (katu, kaupunki, postinumero, maa)
 9. Talon nimi
 10. Puhelinnumero
 11. Julkinen sähköpostiosoite
 12. IRC-tunnus
 13. Skype-tunnus
 14. LinkedIn-tunnus
 15. Kotipaikka
 16. Kotikaupunki (katu, kaupunki, postinumero, maa)
 17. Käydyt ala-asteet
 18. Käydyt yläasteet
 19. Käydyt lukiot
 20. Harrastukset
 21. Kiinnostukset
 22. Osaaminen
 23. Lempimusiikki
 24. Lempielokuvat
 25. Lempikirjat
 26. Lempinettisaitit
 27. Lempiruuat
 28. Lempitelevisio-ohjelmat
 29. Kotisivu
 30. Blogi
 31. Delicious-tunnus
 32. Last.fm-tunnus
 33. Twitter-tunnus
 34. RSS-virrat
 35. Mahdolliset muut käyttäjän antamat tiedot itsestään

Lisäksi palvelu tallentaa tiedot käyttäjän toimista TTY-Piiri -järjestelmän sisällä.

Opintojaksotyyppisissä ryhmissä opettajat voivat tallentaa arvosanatietoja. Näitä tietoja ei näytetä käyttäjälle.

 

6. Säännön-mukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja TTY-Piiri -verkkopalvelua käytettäessä. Käyttäjän rekisteröityessä sisään palveluun kerätään pakollisina tietoina vaaditut kentät. Kenttien sisältöä ei tarkisteta. Palveluun voi myös kirjautua käyttäen TTY:n intranet-tunnusta, jolloin käyttäjän sähköpostiosoite siirtyy TTY-Piirin tietokantaan automaattisesti. Rekisteröityminen TTY-Piiri -verkkopalveluun on vapaaehtoista. TTY-Piiri -verkkopalvelun käyttö ei ole mahdollista ilman erillistä rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Verkkopalvelun ylläpitäjät voivat pyynnöstä luoda tunnuksen verkkopalveluun.

 

7. Säännön-mukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja voidaan luovuttaa tutkimustarkoituksiin. Erillistä käyttäjän suostumusta tiedon luovuttamiseen ei kysytä. Muuten tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Tiedot on tallennettu ATK-järjestelmään, joka sijaitsee kulkuvalvotussa lukitussa tilassa. Tiedot on suojattu teknisesti siten, että ainoastaan verkkopalvelun ylläpitäjillä on niihin pääsy.


Register Description

ATTENTION! This is only a translation of the original Finnish version of TUT-Piiri Register Description (Rekisteriseloste).   In case of any kind of legal issues concerning TUT-Piiri register usage the Finnish version of this Register Description governs how disputes will be resolved.

1. Registrar

Tampere University of Technology (TUT)

Department of Mathematics and IISLab (Intelligent Information Systems Laboratory)

Korkeakoulunkatu 10, PO BOX 553, 33720 Tampere, Finland

Tel. +358 3 311 511

 

 

2. Contact Person

Teemu Mäkelä
teemu.makela@tut.fi

Korkeakoulunkatu 10, PL 553, 33720 Tampere
Tel. +358 3 311 511

 

3. Name of Register

TUT-Piiri User Register

 

4. Personal Data Usage / Register Usage

Registering for an account in TUT-Piiri service is based on voluntary. Register is used to manage personal data of users voluntarily disclosing in TUT-Piiri.

Personal data is collected to manage TUT-Piiri user accounts. All the data collected of user is used to improve social networking in TUT-Piiri that supports studies of an individual user.

Data collected during registration process and log data of usage of TUT-Piiri is used to development and research purposes. All development and research work will be done in TUT.

User personal data are handled with confidence and won't be released to any other persons than TUT-Piiri administrators and research personnel.

All user identifying information will be beforehand removed from data used in research.

Users can be identified by their e-mail addresses.

5. Register Data Content

Mandatory information:

 1. User name
 2. E-mail address for system
 3. First and last name
 4. Password

Optional information:

 1. Profile picture
 2. Date of birth
 3. Study start year
 4. Study program
 5. Marital status
 6. Gender
 7. General description of oneself
 8. Living in (street, city, postal code, country)
 9. Student house name
 10. Phone number
 11. Public email
 12. IRC nick
 13. Skype user name
 14. LinkedIn user name
 15. Hometown
 16. Home location (street, city, postal code, country)
 17. Elementary school
 18. Middle school
 19. High school
 20. Hobbies
 21. Interests
 22. Skills
 23. Favourite music
 24. Favourite movies
 25. Favourite books
 26. Favourite web sites
 27. Favourite food
 28. Favourite tv
 29. Home page
 30. Blog
 31. Delicious user name
 32. Last.fm user name
 33. Twitter user name
 34. RSS feeds
 35. Other possible information user discloses about himself/herself

In addition system stores information of the users actions with in the system.

In course-type groups teachers can save grade information. This information is not shown to the user.

 

6. Regular Data Sources

Personal Data is collected from a user during registration process and in usage of TUT-Piiri. When a user registers with the service, mandatory information in required fields is collected. Field contents are not verified. It is also possible to log in using TUT intranet account, in which case user's e-mail address is automatically transferred to TUT-Piiri database. Usage of TUT-Piiri web service is not possible without distinct registration. Web service administrators can create a user name to the web service by request.

 

7. Regular data releasing and transferring outside of EU or EEA

 

Data can be released for research purposes. Particular user approval won't be asked for releasing data. Otherwise data won't be released or transferred to the third party.

8. Register Security

 

All data is saved in IT system in locked space with controlled access. Data is secured so that only TUT-Piiri administrators can access the data.