Tietojärjestelmäseloste | TTY-Piiri

Tietojärjestelmäseloste

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste

Tietojärjestelmän nimi

TTY-Piiri

Tietojärjestelmän vastuutaho

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Korkeakoulunkatu 10
33101 Tampere

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

IISLab (Intelligent Information Systems Laboratory)
Teemu Mäkelä
Puh. 03-3115 511
Sähköposti: teemu.makela@tut.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Järjestelmä verkossa tapahtuvaan sosiaaliseen verkostoitumiseen ja opiskelun tukemiseen.

Tietolähteet

Käyttäjien syöttämät tiedot
Shibboleth-tunnistautumisen kautta TTY:n intranet-tunnukseen liitetyt tiedot

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta

Järjestelmä on vuodelta 2009

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Julkinen, sisältää salassapidettäviä tietoja

Tietojärjestelmän julkinen osoite

http://iislab.ee.tut.fi/piiri

Julkiset tiedot (näkyvät TTY-Piiri:ssä käyttäjälle itselleen, muille käyttäjille sekä järjestelmän ylläpitäjille)

Käyttäjätunnus
Etu- ja sukunimi
Profiilikuva (vapaaehtoinen)
Syntymäaika (vapaaehtoinen)
Opintojen aloittamisvuosi (vapaaehtoinen)
Koulutusohjelma (vapaaehtoinen)
Parisuhdestatus (vapaaehtoinen)
Sukupuoli (vapaaehtoinen)
Yleinen kuvaus itsestä (vapaaehtoinen)
Asuinpaikka (katu, kaupunki, postinumero, maa) (vapaaehtoisia)
Talon nimi (vapaaehtoinen)
Puhelinnumero (vapaaehtoinen)
Julkinen sähköpostiosoite (vapaaehtoinen)
Muiden verkkopalveluiden käyttäjänimet (IRC, Skype, LinkedIn) (vapaaehtoisia)
Kotipaikka (vapaaehtoinen)
Kotikaupunki (katu, kaupunki, postinumero, maa) (vapaaehtoisia)
Käydyt ala-asteet (vapaaehtoinen)
Käydyt yläasteet (vapaaehtoinen)
Käydyt lukiot (vapaaehtoinen)
Harrastukset (vapaaehtoinen)
Kiinnostukset (vapaaehtoinen)
Osaaminen (vapaaehtoinen)
Lempimusiikki, -elokuvat, -kirjat, -nettisaitit, -ruuat, -televisio-ohjelmat (vapaaehtoisia)
Kotisivu (vapaaehtoinen)
Blogi (vapaaehtoinen)
RSS-virtojen tuomiseen käyttäjätunnukset palveluihin Delicious, Last.fm ja Twitter sekä vapaa RSS-URL (vapaaehtoisia)
Jaettavat resurssit (tiedostot, kuvat jne.) (vapaaehtoinen)
Keskusteluviestit
Ryhmäjäsenyydet
Vastaukset anonyymeihin kysymyksiin
Tilapäivitykset
Kaveriyhteydet
Seinäkirjoitukset

Salassa pidettävät tiedot (näkyvät TTY-Piiri:ssä käyttäjälle itselleen sekä järjestelmän ylläpitäjille)

Yhteyssähköpostisoite (identifioi käyttäjän)
Salasana
Yksityisviestit (vapaaehtoinen)

Opintojaksotyyppisissä ryhmissä opettajat voivat tallentaa arvosanatietoja. Näitä tietoja ei näytetä käyttäjälle.


System Description

System description which is in accordance with the publicity law

Name of the information processing system 

TUT-Piiri

Responsibility quarter of the information processing system

Tampere University of Technology (TUT) 
Korkeakoulunkatu 10 
33101 Tampere

Responsibility unit and person in charge of the information processing system 

IISLab (Intelligent Information Systems Laboratory)
Teemu Mäkelä
Tel. 03-3115 511 
E-mail: teemu.makela@tut.fi

Purpose of use of the information processing system

For social networking and supporting which takes place in the system network the studying.

Sources of information

Information fed by the users
Through Shibboleth identification information that has been connected to the intranet account of TUT

The information will be from the years/from year onwards

The system is from the year 2009 

Updating density of the information

Continuing

To be kept the publicity of information/secret

The public one contains confidential information

Public address of the information processing system

http://iislab.ee.tut.fi/piiri

Public information (they are seen in TTY Piiri to the user himself, other users and administrators of the system) 

User name
First and last name
Profile picture (optional)
Date of birth (optional)
Study start year (optional)
Study program (optional)
Marital status (optional)
Gender (optional)
General description of oneself (optional)
Living in (street, city, postal code, country) (optional)
Student house name (optional)
Phone number (optional)
Public email (optional)
User names of other web services (IRC, Skype, LinkedIn) (optional)
Hometown (optional)
Home location (street, city, postal code, country) (optional)
Elementary school (optional)
Middle school (optional)
High school (optional)
Hobbies (optional)
Interests (optional)
Skills (optional)
Favourite music, movies, books, web sites, food, tv (optional)
Home page (optional)
Blog (optional)
User name for bringing RSS feeds from services Delicious, Last.fm and Twitter and free RSS-URL (optional)
Shared resources (files, pictures etc.) (optional)
Discussion messages
Group memberships
Answers to anonymous questions
Status updates
Friend connections
Wall writings

Information (they are seen in TTY Piiri to the user himself and the administrators of the system) which is kept secret 

Contact e-mail address (identifies user)
Password
Private messages (optional)

In course-type groups teachers can save grade information. This information is not shown to the user.